Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Статистична інформація

 

13.07.2018

ПРИЙМАННЯ ЗАПИТІВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 
Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.
Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці що знаходиться на 1 поверсі приміщення прокуратури Чернігівської області за адресою: 14000, м. Чернігів по вул. Князя Чорного, 9 кабінет 110 («Приймальня громадян»).
 
Приймальня Чернігівської обласної прокуратури працює з понеділка по четвер з 10.00 год. до 13.00 год. та з 13.45 год. до 17.00 год., у п'ятнпицю – з 10.00 год. до 13.00 год. та з 13.45 год. до 16.00 год.
 
Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.
 
Запити на інформацію подаються на:
- тел/факс: (0462) 67-80-87;
- адресу електронної пошти: obl.prok.public@сhrg.gp.gov.ua
Відповідальний — начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області Мельниченко А.О.

Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону):
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію Генеральною прокуратурою розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у кабінеті «Доступу до публічної інформації» та на даному веб-сайті.

Форма для подання запитів на отримання публічної інформації

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником відділу забезпечення доступу до публічної інформації, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.
Інформація на запит надається безкоштовно.

Види інформації, якою володіє Чернігівська обласна прокуратура
За змістом: інформація про фізичну особу; інформація довідкового характеру; правова інформація; статистична інформація; інші види інформації.
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
9 грудня 2020 року № 578
                                                                                         П Е Р Е Л І К
                                               відомостей, що становлять службову інформацію та можуть
                                                      міститися в документах органів прокуратури України

До службової інформації належать:
1. Відомості, що містяться в наказах та інших управлінських актах, а також доповідних записках, рапортах, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних документах, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація та/або інформація, пов'язана з кримінальними провадженнями.
2. Відомості, які містяться в актах приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур, у межах, визначених законодавством.
3. Відомості, здобуті під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, що не віднесені до секретної інформації.
4. Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.
5. Відомості, які містяться в спеціальних повідомленнях про кримінальні правопорушення та надзвичайні події.
6. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об'єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.
7. Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань і попереднього ув'язнення.
8. Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам держави.
9. Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.
10. Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.
11. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань.
12. Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.
13. Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки.
14. Відомості щодо даних про пункти управління Офісу Генерального прокурора, обласних та спеціалізованих на правах обласних прокуратур (за окремими показниками).
15. Відомості щодо оперативного чергування та оповіщення органів прокуратури, цивільного захисту та організації заходів переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду.
16. Відомості (за сукупністю) про військовозобов'язаних співробітників, заброньованих за органами прокуратури, і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави.
17. Відомості щодо працівників органів прокуратури України, які отримали статус учасника бойових дій в ході антитерористичної операції / операції об'єднаних сил, в тому числі наявні в матеріалах, пов'язаних із прийняттям рішень про надання такого статусу.
18. Відомості про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї та набоїв до неї.
19. Відомості, які містяться в листах та інших матеріалах із питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.
20. Відомості щодо номенклатури посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує допуску та доступу до державної таємниці.
21. Відомості, одержані внаслідок листування з органами Служби безпеки України щодо надання допуску працівникам прокуратури до державної таємниці.
22. Відомості щодо номенклатури секретних справ органів прокуратури України.
23. Відомості, що містяться у звітах про стан забезпечення охорони державної таємниці.
24. Відомості, наявні в довідках та листах із питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
25. Відомості (за сукупністю) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не становлять таємної інформації.

Постійно діюча комісія з питань
роботи із службовою інформацією

 
Оскарження рішень дії чи бездіяльності розпорядників інформації

Витяг із Закону України „Про доступ до публічної інформації ”
Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
 
 
 
   
 
 

кількість переглядів: 2556