Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
06.07.2023

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
спеціаліста Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області
 
Посадові обов’язки:
 
Забезпечує належну організацію документообігу згідно з Тимчасовою інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27, наказів керівництва окружної прокуратури, обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора, що стосуються питань діловодства, зокрема здійснює:
- роботу з ведення електронного та паперового документообігу в окружній прокуратурі;
- отримання та реєстрацію вхідної кореспонденції, своєчасну передачу документів на розгляд керівництву та працівникам окружної прокуратури;
- реєстрацію вихідної відомчої кореспонденції, внутрішніх документів та звернень  в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» та облік, передачу та рух документів за призначенням, ведення книг обліку;
 - приймання та перевірку правильності оформлення вихідних документів, направлення їх адресатам поштовим, електронним та спеціальним засобами зв’язку;
- належне формування, облік та зберігання наглядових проваджень, заведених за кримінальними провадженнями, спецповідомленнями, зверненнями, скаргами громадян, юридичних осіб тощо;
 - опрацювання документів обліку вихідної кореспонденції в Системі електронного документообігу, перевірку електронної пошти;
 - своєчасне внесення відомостей до Системи електронного документообігу про рух документів;
 - опрацювання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства, тобто є службовою інформацією;
-    ведення книг обліку, передбачених Тимчасовою інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 12.02.2019 № 27;
проведення звірки обліку матеріальних цінностей, закріплення за кожним працівником комп’ютерної техніки та матеріальних цінностей.
На час відсутності спеціаліста Ніжинської окружної прокуратури виконує функції та обов’язки служби управління персоналом.
Забезпечує збереженість службових документів, не розголошує таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Виконує інші службові доручення керівництва, пов’язані із забезпеченням виконання покладених  завдань.
 
Умови оплати праці:
 
посадовий оклад – 5368 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:
 
Строково, на період дії воєнного стану в Україні та до дня призначення суб’єктом призначення переможця конкурсного відбору на цю посаду, але не більше 12 місяців з дня припинення    чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
 
Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:
 
1.    заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2.    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3.    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4.    копія паспорта громадянина України;
5.    копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6.    копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
7.    копія трудової книжки (за наявності);
8.    завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України  «Про очищення влади» (за наявності);
9.    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
10.    державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
Документи приймаються до 12 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян  Ніжинської окружної прокуратури  за адресою: вул. Овдіївська, 2, м. Ніжин.
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу   
 
Нечупій Людмила Григорівна
(067) 490 23 35
 
Вимоги до компетентності:
 
1.    Досягнення результатів:
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
2.     Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
3.    Ефективність координації з іншими:
- здатність налагоджувати зв’язки із співробітниками окружної прокуратури, структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.
4.    Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
 
Кваліфікаційні вимоги:
1.    Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
2.    Досвід роботи - не потребує.
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.
 
Професійні знання:
  
1.    Знання законодавства:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції».
 
2.    Знання спеціального законодавства:
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про звернення громадян»;
- Закону України «Про  доступ до публічної інформації»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.
Знання електронної системи документообігу  
Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу.

кількість переглядів: 509