Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
14.12.2023

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:
 
- здійснення аналітичної діяльності щодо стану досудового розслідування кримінальних проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами відділу  процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури (накопичення, аналіз та узагальнення інформації, що характеризує стан прокурорського нагляду та координаційної діяльності, проведення аналітичної роботи з питань, що належать до компетенції відділу);
- підготовка у взаємодії з прокурорами відділу проектів документів, матеріалів для розгляду на засіданнях оперативних, координаційних, інших спільних нарад, проектів листів обласної прокуратури, документів щодо інших узгоджених заходів з питань, що належать до компетенції відділу;
- внесення пропозицій до планових заходів обласної прокуратури, інших управлінських рішень;
- вивчення рішень оперативних, координаційних, інших спільних нарад, документів аналітичного та методичного характеру, що надійшли до відділу, та підготовка висновків, пропозицій, листів про вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи;
- участь у проведенні навчально-методичних заходів щодо підвищення професійної кваліфікації працівників обласної прокуратури та окружних прокуратур;
- ведення обліку оперативних, координаційних, інших спільних нарад, опрацювання їх матеріалів щодо своєчасності та повноти виконання, підготовка у взаємодії зі структурними підрозділами обласної прокуратури узагальнюючих документів про зняття з контролю чи продовження строків виконання рішень, спільних (узгоджених) заходів;
- ведення обліку роботи щодо підвищення кваліфікації працівників відділу, стажування працівників окружних прокуратур, проведення семінарів, конференцій та інших навчально-практичних заходів;
- опрацювання документів в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України»;
- підвищення свого професійного рівня шляхом індивідуального навчання, участі в навчальних заходах, що проводяться в обласній прокуратурі;
- забезпечення збереженості службових документів, не розголошення таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;
- виконання інших службових доручень керівництва, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань.
 
Умови оплати праці:
 
посадовий оклад, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:
 
Строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
 
 
Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:
 
1.    заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2.    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3.    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4.    копія паспорта громадянина України;
5.  копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6.    копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
7.    копія трудової книжки;
8.    завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України  «Про очищення влади» (за наявності);
9.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
10.   державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
Документи приймаються до 18 грудня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян у Чернігівській обласній прокуратурі за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу   
 
Харченко Юлія Борисівна
(063) 961-10-16
 
Кваліфікаційні вимоги:
1.    Освіта - вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра (спеціальність «Право», «Правознавство»).
2.    Досвід роботи - не потребує.
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.
 
Вимоги до компетентності:
 
1.    Вміння  визначати пріоритети та вирішувати  комплексні завдання   
- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
2. Вміння працювати в команді    
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей, орієнтація на командний результат
3. Комунікабельність    
- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів;
- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
- здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль.
4. Аналітичні здібності    
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладення складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
 
Професійні знання:
  
1.    Знання законодавства:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції».
 
2.    Знання спеціального законодавства:
 - Закону України «Про прокуратуру»;
 - Кримінального кодексу України;
 - Кримінального процесуального кодексу України;
 - Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора  від 30.06.2020 №298.
 

кількість переглядів: 471