Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
10.04.2024

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області

Посадові обов’язки:     
 
Робота з ведення електронного та паперового документообігу в окружній прокуратурі. Приймання та перевірка правильності оформлення вихідних документів, направлення їх адресатам поштовим, електронним та спеціальним засобами зв’язку.
Отримання та реєстрація вхідної кореспонденції, своєчасна передача документів на розгляд керівництву та працівникам окружної прокуратури. Реєстрація вихідної відомчої кореспонденції, внутрішніх документів та звернень  в ІС «СЕД» та облік, передача та рух документів за призначенням, ведення книг обліку.
Реєстрація, облік, відправлення, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
Ведення архіву, складання актів встановленої форми про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, описів з кадрових питань (особового складу), тривалого (понад 10 років) строку зберігання.
Ведення журналу  реєстрації оперативних нарад.
Формування звітності з документообігу.
Належне формування, облік та зберігання наглядових проваджень, заведених за кримінальними провадженнями, спецповідомленнями, зверненнями, скаргами громадян, юридичних осіб та інші.
Отримання на поштовому відділенні цінних листів, посилок, бандеролей, доставка кореспонденції у поштове відділення. У  разі необхідності, доставка документів у межах населеного пункту, де знаходиться прокуратура.
Підготовка звітності про використані кошти на відправлення кореспонденції.
Ведення журналу з проведення інструктажу з Правил пожежної безпеки.
Забезпечення збереженості службових документів, не розголошення інформації, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Виконання інших службових доручень керівництва, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених  завдань.

Умови оплати праці:
 
посадовий оклад, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:
 
Строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:  
 
1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4. копія паспорта громадянина України;
5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
7. копія трудової книжки;
8. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
9. заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»;                 
10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
Документи приймаються до 16 квітня 2024 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян Ніжинської окружної прокуратури за адресою: вул. Овдіївська, 2, м. Ніжин.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу:
 
Нечупій Людмила Григорівна
(067) 490 23 35
[email protected]

Вимоги до компетентності:
 
1. Багатозадачність:    
- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
- уміння управляти результатом і бачити прогрес.
2. Якісне виконання поставлених завдань:    
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
3. Самоорганізація та самостійність в роботі:    
- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
- здатність до самомотивації (самоуправління);
- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.
4. Ефективність координації з іншими:   
- здатність налагоджувати зв’язки із співробітниками окружної прокуратури, структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.
5. Відповідальність:   
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Кваліфікаційні вимоги:

1.    Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
2.    Досвід роботи - не потребує.
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

1. Знання законодавства:   
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання законодавства у сфері:   
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про звернення громадян»;
- Закону України «Про  доступ до публічної інформації»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.

3. Практичні знання у сфері:   
Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу.
 

кількість переглядів: 183