Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Бланк заяви про допуск до участі в конкурсі

                                                                                          Додаток 2
                                                                                           до Порядку
                                                                                           Конкурсній комісії державної служби
                                                                                           прокуратури Чернігівської області   
                                                                                           _________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)
                                                                                           який (яка) проживає за адресою: _____________
                                                                                           _________________________________________,
                                                                                            _________________________________________,
                                                                                            (номер контактного телефону)
                                                                                             e-mail ___________________@ ______________
                                                                                            (заповнюється друкованими літерами)
                                            ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
з метою _________________________________________________________
    (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)
________________________________________________________________.
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
                                               (зазначити інший доступний спосіб)*
Додаток: резюме в довільній формі.
___ __________ 20___ р.                           _____________
            (підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

кількість переглядів: 1266