Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Зразок заяви ЗУ "Про очищення влади"

                                                                                                                                Прокурору Чернігівської області
                                                                                                                                 Комашку В.В.

                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”


    Я, ____________________________________________________________
                    (прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

    Надаю згоду на:

    проходження перевірки;

    оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
____ ___________ 20__ р.                              __________      
                                                                                     (підпис)
__________
*Заява пишеться особою власноручно.

кількість переглядів: 8735