Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Зразок заяви про забезпечення розумного пристосування


                                                                                                             Конкурсній комісії ____________________
                                                                                                            (найменування)
                                                                                                             ____________________________________
                                                                                                             ____________________________________
                                                                                                             ____________________________________,
                                                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові кандидата в Р. в.)
                                                                                                            який (яка) проживає за адресою: ________
                                                                                                            номер телефону ____________
                                          ЗАЯВА
У зв’язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією ___________________________________________________________________
(група інвалідності)
(довідка МСЕК від “___” ________ _____ р. № ________________, що додається), керуючись статтею 2 Конвенції ООН про права інвалідів та статтею 2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, прошу забезпечити мені під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
розумне пристосування у вигляді _______________________________________
____________________________________________________________________

“__” _________ 20___ р.
    _____________
(підпис)    ______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

кількість переглядів: 3494