Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області


Чернігівська окружна прокуратура Чернігівської області, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 1,    м. Чернігів, оголошує конкурс на зайняття посади головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області.
Вимоги до кандидата:
Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області
Вимоги до рівня професійної компетентності:
Вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр (спеціальність: «Правознавство»).
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою.
Досягнення результатів:
здатність до чіткого бачення результату діяльності; вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності; вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Відповідальність:
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур; усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень; здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Ефективність координації з іншими:
здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій; уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій; здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.
Професійні знання:
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про державну таємницю»;
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління СБУ від 23.12.2020 № 383;
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.
Для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) подаються документи:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі - Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Додаткові (необов’язкові) документи:
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
До посадових обов’язків входить:
- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації;
- виконання роботи відповідно до розподілу обов’язків між працівниками режимно-секретного органу прокуратури;
- аналіз окремих напрямів діяльності прокуратури з метою попередження та недопущення можливого витоку інформації;
- участь у розробці інструкцій, положень та інших організаційно-методичних документів, що регламентують діяльність, пов’язану із забезпеченням режиму секретності в Чернігівській окружній прокуратурі;
- порушення перед керівником прокуратури питання щодо призначення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації;
-  проведення у встановленому порядку службових розслідувань та відібрання від працівників окружної прокуратури, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, а також інших порушень режиму секретності;
- ведення обліку сейфів (металевих шаф), режимних приміщень, а також ключів від них, печаток і штампів режимно-секретних органів; металевих  печаток працівників, які мають допуск до державної таємниці;
- підготовка необхідних звітних даних про роботу режимно-секретних органів, а також пропозицій щодо плану роботи режимно-секретних органів;
- формування номенклатурних справ згідно номенклатури секретних справ окружної прокуратури.
Організація та забезпечення:
- роботи режимно-секретних органів згідно з поточними  планами; здійснення контролю за їх виконанням;
- проведення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
- робота з секретним діловодством;
- розроблення та здійснення заходів щодо виявлення та закриття можливих каналів витоку секретної інформації;
- розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.
Умови оплати праці:
посадовий оклад – 5300 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Дата і час початку проведення тестування кандидатів:
Тестування ‒ 9 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування:
Чернігівська окружна прокуратура, м. Чернігів, вул. Шевченка, 1 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата).
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно:
Чернігівська окружна прокуратура
м. Чернігів, вул. Шевченка, 1
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Яшина Наталія Володиимирівна
(0462) 67-68-42 [email protected]

 

кількість переглядів: 714