Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади спеціаліста Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області

Прилуцька окружна прокуратура Чернігівської області, що знаходиться за адресою: вул. 1-го Травня, буд. 50-А, м. Прилуки, Чернігівська обл., оголошує конкурс на зайняття посади спеціаліста Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області
Вимоги до кандидата:
Спеціаліст Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області
Вимоги до рівня професійної компетентності:
Вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр.
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою
Відповідальність:
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур; усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень; здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Досягнення результатів:
здатність до чіткого бачення результату діяльності; вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності; вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Ефективність координації з іншими:
здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій; уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій; здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.
Професійні знання:
Знання законодавства:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;  
Закону України «Про запобігання корупції».
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції:
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про  доступ до публічної інформації»;
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.
Для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) подаються документи:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі - Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Додаткові (необов’язкові) документи:
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
До посадових обов’язків входить:
- забезпечення роботи з ведення електронного та паперового документообігу в окружній прокуратурі;
 - здійснення реєстрації вхідної, вихідної відомчої кореспонденції, внутрішніх документів та звернень  в електронній системі документообігу органів прокуратури ІС «СЕД» та забезпечення ведення книг обліку, забезпечення обліку, передачі та руху документів за призначенням;
- здійснення реєстрації, обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
- забезпечення порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів, які використовуються в окружній прокуратурі;
- передача працівникам окружної прокуратури на виконання та ознайомлення документів, відомчої та міжвідомчої кореспонденції;
- контролювання строків виконання контрольних документів та інформування керівництва прокуратури про результати виконання;  
- приймання та перевірка правильності оформлення вихідних документів, направлення їх адресатам поштовим, електронним та спеціальним засобами зв’язку;
- формування та зберігання справ і наглядових проваджень.
- забезпечення ведення архіву, складання актів про вилучення та знищення документів, невнесених до Національного архівного фонду;
- здійснення підготовки проекту номенклатури справ та передача його на погодження керівнику окружної прокуратури;
- виконання інших службових доручень та вказівок керівника окружної прокуратури в межах наданих їм повноважень.
Умови оплати праці:
посадовий оклад – 4540 грн., надбавки та доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Дата і час початку проведення тестування кандидатів:
Тестування ‒ 26 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування:
Прилуцька окружна прокуратура
вул. 1-го Травня, буд. 50-А, м. Прилуки, Чернігівська обл. (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно:
Прилуцька окружна прокуратура
вул. 1-го Травня, буд. 50-А, м. Прилуки, Чернігівська обл.
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Ганзенко Олександр Олександрович
067 377 04 48,
[email protected]

 

кількість переглядів: 791