Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді Чернігівської обласної прокуратури

Чернігівська обласна прокуратура Чернігівської області, що знаходиться за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, оголошує конкурс на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді Чернігівської обласної прокуратури

Вимоги до кандидата:
Вимоги до рівня професійної компетентності:
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра (за спеціальністю «Право»)
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою.
Відповідальність:
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур; усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень; здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Досягнення результатів:
здатність до чіткого бачення результату діяльності; вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності; вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Цифрова грамотність:
вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне (Word, Exel) та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного використання своїх посадових обов’язків;
вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати їх;
вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Аналітичні здібності:
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
Якісне виконання поставлених завдань:
чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
Багатозадачність:
здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
уміння управляти результатом і бачити прогрес.
Професійні знання:
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
Кримінального кодексу України;
Кримінального процесуального кодексу України;
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про доступ до судових рішень»;
наказу Генерального прокурора від 30.09.2021 № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні»

Для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) до 10:00 год. 10.01.2022 подаються документи:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі - Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

3-1) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Додаткові (необов’язкові) документи:
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

До посадових обов’язків входить:
1. Здійснення аналітичної діяльності щодо стану підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях:
      - накопичення, аналіз та узагальнення інформації, що характеризує стан підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, систематизація необхідних для роботи інформаційних матеріалів;
    - проведення аналітичної роботи з питань, що належать до компетенції відділу, участь у розробці аналітичних та інших документів, вжиття заходів до їх реалізації та усунення встановлених недоліків.
2. Участь у підготовці організаційно-розпорядчих та інших документів, пов’язаних із судовим розглядом кримінальних проваджень:
- підготовка у взаємодії з прокурорами відділу проєктів наказів, висновків щодо належного виконання процесуальних обов’язків прокурором (прокурорами) у кримінальному провадженні та законності судового рішення, листів інформаційного, орієнтовного та критичного змісту, документів на виконання доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури та інших організаційно-розпорядчих документів із питань, що належать до компетенції відділу;
- внесення пропозицій до планових заходів обласної прокуратури, інших управлінських рішень;
- вивчення рішень оперативних, координаційних, інших спільних нарад, документів аналітичного та методичного характеру, що надійшли до відділу, та підготовка висновків, пропозицій, листів про вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи.
3. Опрацювання матеріалів відділу, підготовлених для участі керівництва обласної прокуратури у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо);
4. Участь у підготовці навчально-методичних заходів, підвищенні кваліфікації, стажуванні працівників окружних прокуратур та ведення обліку вказаної роботи.
5. Розгляд та вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних  депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, запитів на інформацію з питань, що стосуються компетенції відділу, підготовка проєктів відповідей на них.
6. Відповідно до компетенції опрацювання документів в інформаційних системах «Система електронного документообігу органів прокуратури України» та «Єдиний державний реєстр судових рішень».
7. Підвищення свого професійного рівня.
8. Забезпечення збереженості службових документів, нерозголошення таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
Умови оплати праці:
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Дата і час початку проведення тестування кандидатів:

Тестування ‒ 14 січня 2022 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування:
Чернігівська обласна прокуратура, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

Місце або спосіб проведення співбесіди:
Чернігівська обласна прокуратура
м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9
(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Харченко Юлія Борисівна

(0462) 77-45-81

[email protected]  

 

кількість переглядів: 604