Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення посади головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області

              Посадові обов'язки
          виконання в установленому порядку роботи, пов’язаної з веденням секретного діловодства: приймання та реєстрація секретної кореспонденції, що надходить до окружної прокуратури; ведення обліку секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації; приймання, оформлення та відправка вихідної кореспонденції; формування в установленому порядку виконаних документів у номенклатурні справи;
          контроль дотримання установленого в окружній прокуратурі порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
          проведення інструктажів та здійснення попереджувально-профілактичних заходів щодо осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями секретної інформації;
         участь у проведенні перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації в режимно-секретній частині;
          участь у знищенні матеріальних носіїв секретної інформації та у роботі щодо перегляду та приведення грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації у відповідність із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю;
              здійснення заходів щодо запобігання витоку секретної інформації;
         здійснення контролю за виконаннями вимог «Порядку організації та забезпечення режиму секретності у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах та організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року №939, прав і вказівок по забезпеченню режиму секретності та секретному діловодству усіма виконавцями секретних робіт та документів;
         забезпечення контролю за дотриманням пропускного та внутрішньооб’єктивного режиму, охороною режимних приміщень сховищ матеріальних носіїв секретної інформації;
              участь у семінарських навчаннях з питань забезпечення охорони державної таємниці;
             участь у перевірках додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, які мають допуск та доступ до державної таємниці;
          участь у проведенні службових розслідувань за фактами втрати секретних документів та розголошення відомостей, що становлять державну таємницю;
            участь у прийманні заліків у працівників окружної прокуратури, які мають допуск та доступ до державної таємниці, щодо знання нормативно-правових актів з питань забезпечення охорони державної таємниці;
           забезпечення контролю за своєчасністю і правильністю засекречування, зміною грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації;
           готування необхідних статистичних даних про роботу режимно-секретної частини;  документів для оформлення допуску до державної таємниці працівниками окружної прокуратури;
             здійснення інших функцій відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.
         Умови оплати праці     
           посадовий оклад – 5600 грн., надбавки та доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
            надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
             Інформація про строковість призначення на посаду    
          Особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

             Перелік інформації, яку необхідно подати претендентам
         Особа, яка бажає обійняти вакантну посаду, подає таку інформацію на електронну адресу окружної прокуратури ([email protected]):
1) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (далі - Порядок);
2) особову картку згідно форми, затвердженої наказом Національного агенства України з питань державної служби від 19.05.2020 № 77-20.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
27 червня 2022 року
Місце або спосіб проведення співбесіди з кандидатами
 29-30 червня 2022 року о 10 год. 00 хв.
Козелецька окружна прокуратура
вул. Євгена Лоскота, 1, сел. Козелець, Чернігівська обл.
за безпосередньої участі кандидата
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію:   
Андрушко Наталія Вікторівна, 073 153 21 15,
[email protected]
                                Кваліфікаційні вимоги
1    Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2    Вільне володіння державною мовою
                                Вимоги компетентності
1    Досягнення результатів  - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
      вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
      вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
2    Відповідальність  - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
      усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
     здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
3    Ефективність координації з іншими  
     здатність налагоджувати зв’язки із співробітниками окружної прокуратури, структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
     уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
     здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль
                                         
        Професійні знання
       Знання законодавства  
Знання:
-    Конституція України;
-    Закон України «Про державну службу»;  
-    Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
-    Закону України «Про прокуратуру»;
-    Закону України «Про державну таємницю»;
-    Закону України «Про інформацію»;
-    Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
-    Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
-    Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та   використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012;
-    інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці та ведення секретного діловодства, нормативних документів Офісу Генерального прокурора щодо організації та порядку його діяльності.
кількість переглядів: 244