Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення посади головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Чернігівської обласної прокуратури

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу матеріально-технічного  забезпечення та соціально-побутових потреб

Чернігівської обласної прокуратури

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Здійснення планування, розробки та проведення заходів з питань цивільного захисту та техногенної безпеки працівників органів Чернігівської обласної прокуратури:

 • розробка плану з питань цивільного захисту, інструкції з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій в органах обласної прокуратури;
 • підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів та інструкцій з питань цивільного захисту, здійснення постійного контролю за їх виконання;
 • розробка положень, обґрунтувань, пояснювальних записок, звітів щодо убезпечення впливу потенційно небезпечних об’єктів;
 • розробка комплексних заходів та пропозицій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах органів обласної прокуратури, здійснення заходів що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
 • розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях Чернігівської обласної прокуратури інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку працівників у разі виникнення аварії;
 • здійснення під час правового режиму надзвичайного та воєнного стану, а також при виникненні надзвичайної ситуації евакуаційних заходів щодо працівників та майна прокуратури;
 • дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання, реконструкції захисних споруд цивільного захисту та здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні) Чернігівської обласної прокуратури;
 • підготовка звітних документів з питань цивільного захисту;

- забезпечення подання до Офісу Генерального прокурора  інформації щодо стану підготовки, планування і здійснення заходів з питань цивільного захисту.

Забезпечення розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у Чернігівській обласній прокуратурі:

 • підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів та інструкцій з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконання;

здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.

Забезпечення дотримання протиепідемічного та протиепізоотичного режиму.

Забезпечення та здійснення проведення інструктажів, об’єктових тренувань та навчань з питань охорони праці, цивільного захисту, техногенної, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з працівниками Чернігівської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Участь у роботі з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з цивільного захисту, забезпечення створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Забезпечення утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням.

Організація і забезпечення функціонування системи оповіщення.

Забезпечення виконання вимог законодавства у сфері охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також надання пропозицій щодо виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень ДСНС України та її територіальних органів в органах Чернігівської обласної прокуратури.

Надання методичної допомоги керівникам окружних прокуратур з організації заходів цивільного захисту, в тому числі техногенної та пожежної безпеки.

Виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами.

Виконання доручень начальника відділу та керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5800, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, на період дії воєнного стану в Україні та до дня призначення суб’єктом призначення переможця конкурсного відбору на цю посаду, але не більше 12 місяців з дня припинення  чи скасування воєнного стану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
 7. копія трудової книжки (за наявності);
 8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України  «Про очищення влади» (за наявності);
 9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).

 

Документи приймаються до 17 години 15 грудня 2022 року на електронну адресу:

 [email protected]) або через скриньку звернень громадян у Чернігівській обласній прокуратурі за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу

 

Харченко Юлія Борисівна

 

(063) 961-10-16

 

[email protected]

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети цілей і завдань службової діяльності

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;

- вміння аналізувати інформацію та створювати інформаційних продукт;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.

3.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- досвідчений користувач офісного пакету Microsoft Office;

- вміння використовувати системи електронного документообігу для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

4.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує.

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

2.

Знання спеціального законодавства

Знання:

- Закону України «Про прокуратуру»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Кодексу цивільного захисту України;

- Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення у надзвичайних ситуаціях»;

- наказу МВС України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» від 10.07.2017 № 579 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 938/30806);

- наказу ДСНС України «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання» від 12.07.2016 № 335;

- інших актів законодавства щодо реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.

Начальник відділу

кадрової роботи та державної служби

Чернігівської обласної прокуратури                                                                                     Оксана БУЛАВКО

кількість переглядів: 296