Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

ОГОЛОШЕННЯ про заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань інформаційної політики Чернігівської обласної прокуратури

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста з питань інформаційної політики
Чернігівської обласної прокуратури

Загальні умови

Посадові обов’язки:    

-підготовка та розміщення за погодження із керівництвом обласної прокуратури пресрелізів, інших інформаційних повідомлень про результати роботи органів прокуратури на офіційному вебсайті обласної прокуратури, у соціальних мережах та у засобах масової інформації;
-забезпечення постійного інформаційного оновлення рубрик офіційного вебсайту обласної прокуратури, допоміжних інформаційних каналів «Facebook», «Twitter» та відеохостингу «Youtube»;
-створення презентаційних матеріалів про роботу органів прокуратури;
- організація та забезпечення проведення пресконференцій, брифінгів, інших медійних заходів за участю керівництва та працівників обласної прокуратури, надання їм фахової допомоги;
-налагодження та підтримання ділових зв’язки із засобами масової інформації, відповідними підрозділами пресслужб інших органів державної влади та відомств;
- надання у межах компетенції коментарів українським засобах масової інформації з актуальних та резонансних питань;
- здійснення моніторингу повідомлень про роботу органів прокуратури, опублікованих на вебсайті обласної прокуратури та заповнення таблиці «Щоденна аналітика публікацій»;
-аналіз публікацій та виступів у засобах масової інформації, які містять повідомлення про злочини, порушення законів та іншу інформацію про події, які набули суспільного значення чи резонансу;
-аналіз публікацій та виступів у засобах масової, інформацій щодо висвітлення діяльності органів прокуратури, її посадових осіб, зокрема з метою своєчасного виявлення критичних публікацій.
-підготовка інформації про спростування недостовірних публікацій (за їх наявності) щодо роботи прокуратури, її посадових осіб, а також про вжиті органами прокуратури заходи у разі підтвердження відомостей, викладених у критичних публікаціях;
-вивчення та підготовка аналітичних матеріалів про тенденції висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації діяльності органів прокуратури, проведених ними публічних заходів;
- вивчення громадської думки щодо оцінки результатів діяльності органів прокуратури. Інформування з цих питань керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступників, керівників самостійних структурних підрозділів;
-вжиття заходів щодо забезпечення достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства оприлюдненої органами прокуратури інформації;
-запобігання поширенню інформації, що містить державну чи будь-яку іншу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством встановлено особливий порядок захисту;
- оприлюднення інформації про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях відповідно до вимог ст. 222 КПК України лише з письмового дозволу слідчого або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, в тому обсязі, в якому вони визнають можливим;
-вжиття заходів до недопущення поширення даних про особу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, а стосовно потерпілого – без його згоди;
-координація роботи структурних підрозділів обласної прокуратури та керівників місцевих (окружних) прокуратур з реалізації принципу гласності та надання їм практичної та методичної допомоги з цих питань, проведення перевірок;
-вжиття заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату обласної прокуратури та місцевих (окружних) прокуратур;
-забезпечення своєчасної та якісної підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних керівництву обласної прокуратури;
-внесення пропозиції до плану роботи обласної прокуратури, забезпечення якісного і своєчасного виконання планових заходів;
-ініціювання (за необхідності) перед керівництвом обласної прокуратури питань про виїзд до місцевих (окружних) прокуратур для вивчення стану організації роботи з реалізації принципу гласності;
-здійснення підготовки в межах компетенції проектів службових листів, наказів, інших організаційних документів, пов’язаних з реалізацією принципу гласності;
-розгляд документів що надходять, підпис, затвердження та візування документів в межах своєї компетенції;
-здійснення (у межах компетенції) особистого прийому громадян, розгляд звернень громадян і юридичних осіб, запитів та звернень народних депутатів України. Розгляд та вирішення в межах компетенції запитів на інформацію, оприлюднення та надання публічної інформації;
-організація та забезпечення своєчасного, повного та об’єктивного внесення відомостей про результати роботи щодо реалізації принципу гласності до інформаційно-аналітичної системи, забезпечення достовірності відображеної у них інформації. Складання та підписання статистичної звітності про роботу, забезпечення достовірності відображеної у ній інформації;
-накопичення та систематизація необхідних для роботи інформаційних матеріалів;
-проведення фото- та відеозйомки урочистих подій, нарад, іміджевих акцій органів прокуратури;
-забезпечення своєчасної та якісної підготовки матеріалів на розгляд нарад при керівництві обласної прокуратури;
-вивчення та поширення позитивних напрацювань органів прокуратури на напрямі роботи, внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення інформаційної діяльності обласної прокуратури;
-забезпечення виконання організаційно-розпорядчих документів та завдань Офісу Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, рішень відповідних нарад, планових заходів;
-забезпечення виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019   № 27, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199, організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури.

Умови оплати праці:  

посадовий оклад – 5800, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:   

Строково, на період відсутності державного службовця у зв’язку з прийняттям на військову службу, до дня призначення суб’єктом призначення переможця конкурсного відбору на цю посаду, але не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік документів, які потрібно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання : 

1.    заява про призначення на посаду;
2.    резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
3.    особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
4.    копія паспорта громадянина України;
5.    копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6.    копії документів про освіту з додатками, за наявності – про науковий ступінь, вчене звання;
7.    копія трудової книжки (за наявності);
8.    завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України  «Про очищення влади» (за наявності);
9.    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
10.    державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).

Документи приймаються до 17 години 27 лютого 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку звернень громадян у Чернігівській обласній прокуратурі за адресою: вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань добору персоналу    

Харченко Юлія Борисівна

(063) 961-10-16

[email protected]

Вимоги до компетентності
1.    Ділові якості: аналітичні здібності, оперативність, діалогове спілкування (письмове і усне), стресостійкість, навички контролю, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, організаторські здібності, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, дотримуватися субординації.
2.    Особистісні якості: відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість, тактовність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, емоційна стабільність, комунікабельність, неупередженість.
3.    Якісне виконання поставлених завдань: чітке і точне формулювання мети цілей і завдань службової діяльності, комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків, розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

4.    Цифрова грамотність: вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків,  впевнений користувач офісної техніки та ПК, офісного пакету Microsoft Office, вміння використовувати системи електронного документообігу для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги:
1.    Освіта - вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.    Досвід роботи - не потребує
3.    Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

Професійні знання:
1.    Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції».

2.    Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Знання:
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про звернення громадян»;
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
- Закону України «Про порядок висвітлення діяльності       органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;
- Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
-Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27;
-Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199.


Начальник відділу
кадрової роботи та державної служби
Чернігівської обласної прокуратури                                                                                 Оксана БУЛАВКО

кількість переглядів: 351